Facturatie en inning van contributiegelden
Kas & Kroost werkt voor diverse hockeyclubs met het online programma LISA. Dit programma gebruiken wij samen met de club om de facturen aan te maken, te versturen en te innen. Bankmutaties worden ingelezen en verwerkt in het programma en incassoruns worden aangemaakt.

Uiteraard kunnen wij deze werkzaamheden ook voor andere verenigingen en takken van sport uitvoeren.

In de praktijk is gebleken dat het inschakelen van een professionele partij als Kas & Kroost geen onnodige investering is. Kas & Kroost hanteert een streng maar vriendelijk incassobeleid waardoor vrijwel alle facturen door leden voldaan worden.

Voeren van de boekhouding
Ook een vereniging moet een boekhouding bijhouden, deze boekhouding is bij ons in kundige handen. Kas & Kroost vezorgt de rapportage die tijdens de ledenvergaderingen gepresenteerd wordt door de penningmeester. Ook het registeren en uitbetalen van uren van trainers kan aan Kas & Kroost worden uitbesteed.

Gratis oriëntatiegesprek
Kas & Kroost biedt jouw vereniging een gratis oriëntatiegesprek aan.
Je kunt voor het maken van een afspraak gebruik maken van het contactformulier of bellen met 0252-228504 en vragen naar Mieke van Beurden.